ПРЕПОРУКЕ КОМИТЕТА ЗА ПРАВА ДЕТЕТА

# Препорука Мишљење

 
"Mislim da deca sama trebaju da zaradjuju novac. Sto bi dovodilo do vise postavanja prema onome sto mi,a i neko drugi poseduje.Ne bi sa hvalili jednim drugima ko koliko para nosi i sta nosi."

пре 1 годину

Već sa 12 godina zenska osoba je polno zrela za stupanje u brak, ali ne i psihički. Brak tako mladih ljudi nije zdrav.cool

пре 1 годину


„Да свако дете има кућу." (Завод за васпитање деце и омладине Књажевац)

пре 9 месеци

„Да заједно одлучујемо о неким великим стварима које се нас тичу." (Завод за васпитање деце и омладине Књажевац)

пре 9 месеци


"Свака основна и средња школа треба да има дечији диспанзер и стоматолошку службу. Школски доктори тромесечно треба да обављају редовне систематске прегледе деце. (Ученица економско-трговинске школе, 16, Бечеј)"

пре 9 месеци

 
"Лечење и лекови треба да буду потпуно бесплатни за сву децу, првенствено сиромашну." (Ученик ОШ „Петефи Шандор", 12, Нови Сад)

пре 9 месеци


"Курс прве помоћи и часови самоодбране треба да буду редован део часова физичког васпитања." (Ученица Школе моде и лепоте, 15, Ниш)"

пре 9 месеци
scr-rotate молимо вас ротирајте екран